קורולציה בין רמות HBA1C ורמות גלוקוז בדם

קורולציה בין רמות HBA1C ורמות גלוקוז בדם

HBA1C ———רמת גלוקוז בדם

6—————————–126
7—————————–154
8—————————–183
9—————————–212
10—————————240
11—————————269
12—————————298