עלייה במשקל בהריון – לפי BMI לפני ההריון

עלייה במשקל בהריון – לפי BMI לפני ההריון

טווח עליה מומלצת במשקל בקילוגרמים

קטגוריית משקל

12.5-18

תת משקל

BMI קטן מ-18.5

11.5-16

תקין

BMI 18.5-24.9

7-11.5

עודף משקל

BMI 25-29.9

5-9

השמנה

BMI גדול מ-30