הגדרות BMI

Body Mass Index – מדד מסת הגוף – הוא כלי נוח, מהיר וזול להערכה של עודף ותת משקל באוכלוסייה. חישוב הBMI הוא על ידי חלוקת המשקל בגובה בריבוע:

BMI קטגוריה
עד 18.5 תת משקל
18.5-25 משקל תקין
25-29.9 משקל עודף
30.0-34.9 השמנה דרגה I
35.0-39.9 השמנה דרגה II
40 ומעלה השמנה דרגה III

יש לזכור כי החישוב אינו לוקח בחשבון פרמטרים חשובים כמו גיל, מין, הסטוריית המשקל, גנטיקה, הריון, הנקה וכמובן הרכב הגוף – מסת שריר גבוהה תורמת למשקל גבוה בגלל אחוז שריר ולא שומן.

בתהליך שאנו נבצע יחד נתייחס גם לכל הגורמים שהוזכרו ובהתאם אליהם ולגורמים נוספים נקבע משקל יעד ריאלי ואישי עבורך, כזה שניתן להתמיד בו לאורך זמן ויגרום לשיפור הבריאות ולשיפור ההרגשה האישית.