אבחנת סוכרת הריון

אבחנת סוכרת הריון

בשבועות 24-28 מתבצעת בדיקת סקר לאבחון סוכרת הריון (OGCT, Oral Glucose Challenge Test ) הבדיקה מתבצעת ללא צום, במהלכה תתבקשי לשתות תמיסה המכילה 50 גרם סוכר. רמת הסוכר בדם תמדד כעבור שעה משתיית התמיסה.
רמת סוכר ≥ 140 (מ"ג/ד"ל) אינה תקינה ומחייבת העמסת סוכר מלאה.

העמסת סוכר מלאה (OGTT, Oral Glucose Tolerance Test ) תתבצע אם התקבלו תוצאות גבוהות בהעמסת הסוכר החלקית או אצל נשים שלהן קרוב משפחה מדרגה ראשונה החולה בסוכרת, נשים אשר סבלו מסוכרת הריון בהריונות קודמים, נשים שעובריהן גדולים יחסית לגיל ההריון או נשים אשר סובלות ממצב של ריבוי מי שפיר.
בבדיקה תמדד רמת הסוכר בצום וכעבור שעה, שעתיים ושלוש שעות משתיית תמיסה המכילה 100 גרם גלוקוז. ערכים תקינים הם:
בצום- ערכים נמוכים מ- 95 מיליגרם לדציליטר
כעבור שעה אחת – ערכים נמוכים מ- 180 מיליגרם לדציליטר
כעבור שעתיים – ערכים נמוכים מ- 155 מיליגרם לדציליטר
כעבור שלוש שעות – ערכים נמוכים מ- 140 מיליגרם לדציליטר
כאשר שתיים מתוך ארבע התוצאות חורגות מגבול הערכים התקינים המצב יוגדר כסוכרת הריון. אם נמצא ערך סוכר גבוה רק בדגימה אחת יש לחזור על הבדיקה כעבור חודש ימים.